სერვისები

მანათობელი ყუთები

მანათობელი ყუთები

მანათობელი ყუთები (LIGHT BOX), გარე და შიდა ინტერიერისთვის ერთ ერთი ეფექტური საშუალებაა, რათა საინტერესოდ და მიმზედველად წარმოაჩინოთ თქვენი საქმიანობის თუ პროდუქციის რეკლამირება.

დღევანდელ რეალობაში ხელმისაწვდომი სარეკლამო მასალებიდან გამომდინარე, მანათობელი ყუთების დამზადების მრავალი ხერხი არსებობს.იგი შეიძლება წარმოადგენდეს როგორც სტანდარტულ გეომეტრიულ ფიგურას,ისე არასტანდარტულ ფორმას რომელზეც სხვადასხვა რეკლამირების ხერხი იქნება გამოყენებული.