სერვისები

ავეჯის დაგეგმარება-პროექტირება

ავეჯის დაგეგმარება-პროექტირება

ავეჯის დაგეგმარება-პროექტირება

კომერციული ფართის წარმატებულად დაგეგმარებისთვის საჭიროა ფართის დაყოფა ფუნქციურ ზონებად: სამუშაო ფართი, მისაღები, სათათბირო, მომსახურე პერსონალისთვის. ფუნქციურ დაყოფას განაპირობებს კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურა და კონკრეტული შენობის აგებულება.

დაგეგმარებასთან ერთად ჩვენ გთავაზობთ ავეჯის პროექტირებას და მის დამზადებას.

ავეჯის დაგეგმარება-პროექტირება